Adw. Magdalena Goszczyńska
Kancelaria Adwokacka
Adw. Magdalena Goszczyńska jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Od 2013 roku prowadzi indywidualną praktykę zawodową. Zespół kancelarii tworzą adwokaci i aplikanci adwokaccy specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Społecznie zaangażowana we wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu